Time Square. Historia 1 z 14

Skrzyżowanie wszystkich ulic świata

Times Square to trójkątny obszar złożony ze skrzyżowania 7 Alei, Broadwayu i 42 ulicy. W XIX wieku okolica ta nazywana była Long Acre Square, tak jak jej odpowiednik w Londynie. Od 1904 roku nazywa się Times Square na cześć Times Building Alolpha Ochsa, który stał się siedzibą dziennika nowojorskiego “The New York Times”.

One thought on “Time Square. Historia 1 z 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *