Nowy Jork to stan umysłu. Historia 1 z 18

I know what I`m needn`and I don`t wanna waste more time..

I`m in the N.Y. state of mind

z piosenki Billy Joela

W 1524 roku, jako pierwszy Europejczyk teren Nowego Jorku odkrył Giovanni Da Verrazano, który z polecenia Franciszka I próbował odkryć drogę do Azji. Następnie do zatoki dotarł Henry Hudson w 1609 roku. Droga zawiodła go w górę rzeki noszącej obecnie jego imię. Emigranci z Europy na stałe osiedlili się na tym terenie w 1624 roku i od tej pory przez 40 lat była to kolonia holenderska, aż do roku 1664, kiedy to Anglicy odbili miasto Holendrom. Nowi mieszkańcy nazwali je New York na cześć księcia Yorku. Przez cały niemal wiek Nowy Jork był angielską kolonią, dopóki 9 lipca 1776 roku nie został włączony do Unii Federacyjnej jako jej trzynasty stan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *