Miasto wielkich idei

Od Deklaracji Niepodległości do Maratonu.

stone.tif Nowy Jork był miejscem, w którym dokonywały się rzeczy ważne w rozumieniu globalnym i to w czasach, gdy globalność nikomu nawet do głowy nie przychodziła. Wieści z Nowego Jorku płynęły tygodniami do Europy i często docierały długo po fakcie zaistnienia. Podpisana 4 lipca 1776 roku w pobliskiej Filadelfii – “Deklaracja Niepodległości” jest dziś przechowywana w nowojorskiej Bibliotece Publicznej (New York Public Library).

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście, że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych, że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla szczęścia i bezpieczeństwa.

Patrząc na dzisiejszą rolę miasta, można przypisać mu wiele ról mających znaczenia dla obecnego świata. Są to role w ekonomii, nauce, sporcie w których Nowy Jork odgrywa rolę lidera. Jedną z takich imprez które, skupiają uwagę całego świata jest Maraton odbywający się corocznie od 1970 roku. Tylko raz Maraton został odwołany (2012 rok) z powodu huraganu Sandy, jaki nawiedził wschodnie wybrzeże. Dziś w Maratonie bierze udział około 50 tysięcy biegaczy, a trasa Maratonu wiedzie przez wszystkie dzielnice miasta. Najsłynniejsze ujęcie biegaczy, to widok biegnącego tłumu przez Most Brooklyński.

Inny, słynnym międzynarodowym projektem, którego gospodarzem jest miast – to Organizacja Narodów Zjednoczonych (UN). W 1945 roku 51 krajów podpisało wspólną umowę o całkowitym zwrocie w stosunkach pomiędzy narodami i skoncentrowaniu się na pokoju, rozwoju i obronie praw człowieka. Dziś sygnatariuszami są 192 państwa. Trudno odmówić miastu jego status stolicy świata.